Jump to content


Helicoptors :: เฮลิคอปเตอร์


บอร์ดย่อย

เฮลิคอปเตอร์ - น้ำมัน

ห้องสนทนาหลักเฮลิคอปเตอร์น้ำมัน

  • 2,729 กระทู้
  • 56,142 ความเห็น
รวมพล คนบินฮอน้ำมัน (เบนซิล) - โพสล่าสุดโดย hs3oye

เฮลิคอปเตอร์ - ไฟฟ้า

  • 11,604 กระทู้
  • 535,908 ความเห็น
ไปดูการฝึกบิน ฮ. 3D - โพสล่าสุดโดย dsky

เฮลิคอปเตอร์ - สเกล

ชื่นชอบเฮลิคอปเตอร์สเกล น้ำมันและไฟฟ้า มาคุยกัน

  • 1,279 กระทู้
  • 29,194 ความเห็น
ฮิวอี้ Size 450  new - โพสล่าสุดโดย rc-2560

เฮลิคอปเตอร์ - F.A.I. และ F3C

สำหรับผู้หลงไหลการบินแบบ Pattern

  • 82 กระทู้
  • 525 ความเห็น
คลิป Servo KST815 เซอร์โวที... - โพสล่าสุดโดย Boiler Man